İstanbul’daki şantiyemizin temel kazısına başlanmıştır--12.03.2016