• - Kanalizasyon  ve yağmur suyu altyapı uygulamaları,
  • - Altyapı içme suyu uygulamaları,
  • - Drenaj  kanalı uygulamaları,
  • - OG, AG, YG  ve telekominikasyon altyapı uygulamaları,
  • - Harfiyat alım işleri,